Grupa superwizyjna

Drogie Koleżanki/Koledzy Gestaltyści, jest jeszcze wolne miejsce w drugiej grupie superwizyjnej prowadzonej przez Adama. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: info@gestalt.uk.com

Z dodatkowymi pytaniami zwracać się można bezpośrednio do prowadzącego grupę: Adam Kincel, e-mail: adam@gestalt.uk.com

Rozpoczęcie zajęć: 6 wrzesień 2019.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top