Rekrutacja

Rozpoczęliśmy rekrutację na tegoroczną III edycję Studium Terapii Gestalt – jesień 2020. Szczegółowe informacje znaleźć można w zakładce „Studium Terapii Gestalt”. Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych dostępnych na naszej stronie internetowej.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top