Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Śląskie Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt

ul. PCK 6/2 (parter kamienicy)

40-057 Katowice, około 500m od głównego dworca PKP.

 

Sekretariat:

Tel: +48 536 573 130 

Prosimy o kontakt w dniach roboczych, do godz 19.00.

e-mail: sekretariat@gestalt-katowice.pl

 

Firmowy rachunek bankowy Śląskiego Centrum PiTG (mBank):

03 1140 2004 0000 3802 7401 0658

Firmowy rachunek bankowy dla przelewów realizowanych w euro (EUR):

PL 38 1140 2004 0000 3012 0578 1168

sort code: 11402004

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt z siedzibą w Katowicach 40-057, ul. PCK 6/2, gestalt-katowice.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą również: firmy świadczące usługi hostingu oraz podmioty współpracujące w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Wszystkie wskazane w pkt. 5 prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez kontakt z sekretariatem Śląskiego Centrum PiTG pod adresem e-mailowym: sekretariat@gestalt-katowice.pl, tel. +48 536 573 130.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top