MBSR

MBSR

Mindfulness Based Stress Reduction 

 

W ramach naszych szkoleń, dwa bloki warsztatowe metody Mindfulness – jeden w trakcie trwania nauki na 2-letnim Studium Terapii Gestalt, drugi w trakcie zaawansowanego programu Śląskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt – stanowią integralną część kształcenia kompetencji zawodowych psychoterapeuty.

Zdolność do bycia uważnym i nieoddzielonym od własnego, wiecznie zmieniającego się doświadczenia (ang. mindful) uważamy za kluczowy atrybut profesjonalnej pracy psychoterapeuty Gestalt. Jest to też zdolność niełatwa w kształceniu i stąd postanowiliśmy poświęcić temu obszarowi osobne bloki warsztatowe i zaprosić do ich realizacji osobę posiadającą możliwie największe doświadczenie z tego zakresu. Moduły te, na nasze zaproszenie, poprowadzi Wojciech Eichelberger.

Mindfulness i gestaltowsko rozumiana awareness to w naszej perspektywie pojęcia zbieżne lub nawet w dużej części tożsame. Trening mindfulness jest więc jednocześnie praktyką tych aspektów metodologii Gestalt, o których w psychoterapii Gestalt mówimy: „tu i teraz”, „świadomość” i „podejście fenomenologiczne”. Jest też jednym z głównych filarów gestaltowsko rozumianego kontaktu.

Ze względu na ich jakość, przystępność cenową i łatwość dostępu (on-line), osobom zainteresowanym zapoznaniem się z tą metodą pracy z własnym umysłem, rekomendujemy trening warszawskiego Instytutu Psycho-Immunologii IPSI:

 

http://positivelife.pl/index/strefa-mindfulness

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top