Polityka prywatności i dane osobowe

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO), Śląskie Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt (dalej Centrum PiTG) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt – Tomasz Jaksik z siedzibą: ul. PCK 6/2, 40-057 Katowice.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a/ niezbędnym do wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  b/ w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania warsztatu, treningu, szkolenia i 6 lat po dniu zakończenia warsztatu/treningu/szkolenia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: biuro rachunkowe, Urząd Skarbowy, terapeuci bezpośrednio prowadzący zajęcia w Śląskim Centrum PiTG.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Centrum PiTG, przysługuje Pani/Panu prawo:
  – dostępu do treści swoich danych, do sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia swoich danych, do wniesienia sprzeciwu;
  – do wniesienia skargi do organu nadzorującego realizację ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Państwa dane nie zostaną sprzedane, wymienione czy w jakikolwiek inny sposób udzielone czy rozdysponowane osobom/podmiotom trzecim.
 7. Pani/Pana dane nie posłużą profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach, kursach, warsztatach, treningach, wykładach, programach edukacyjnych i programach stażowych realizowanych przez Śląskie Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top