Studium Terapii i Podstaw Pomagania

Studium Terapii Gestalt

2-letnie (4-semestralne) Studium Terapii Gestalt jest autonomicznym programem szkoleniowym adresowanym do osób dorosłych, które w momencie rozpoczęcia nauki na Studium ukończyły 21 rok życia.

Zapraszamy psychologów, lekarzy psychiatrów (i innych specjalizacji), nauczycieli, kuratorów, pracowników socjalnych, wychowawców i pedagogów, doradców, szkoleniowców, osoby pracujące w obszarach human resources i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się wspieraniem i udzielaniem pomocy innym osobom w różnych obszarach ludzkiego funkcjonowania. Studium jest jednak adresowane również do osób, które dopiero przygotowują się do podjęcia pracy w zawodach związanych z udzielaniem wsparcia i pomaganiem – np. studentów ostatnich lat kierunków społecznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także osoby chcące przekwalifikować się, by podążać inną niż dotychczas ścieżką zawodową.

Całość procesu szkoleniowego skoncentrowana jest wokół kształcenia merytorycznych i interpersonalnych umiejętności (w biznesie obszar określany jako soft skills), niezbędnych w profesjonalnych kontaktach i relacjach pomagania w kontakcie indywidualnym. Uczymy tworzenia relacji, spotkania i kontaktu z człowiekiem w sytuacji pomagania.

Szkolenie w trakcie Studium jest nastawione na rozwój umiejętności praktycznych. Przywiązując należytą wagę do istotności teoretycznego przygotowania, wychodzimy z założenia, że praca terapeutyczna jest bardziej umiejętnością praktyczną, niż zbiorem informacji czy zdolnością teoretycznego rozumienia zjawisk i mechanizmów. Zajęcia realizowane w trakcie Studium są osobistym doświadczeniem wzajemnie angażującym zarówno Uczestników jak i prowadzących zajęcia.

Program Studium został opracowany z myślą o osobach pracujących – znacząca większość zjazdów szkoleniowych odbywa się w weekendy (sob.-nd.). Z częstotliwością zazwyczaj nie większą, niż jeden weekend w miesiącu, by uczestnictwo w szkoleniu pochłaniało jak najmniej dni urlopowych. Program obejmuje 23 moduły zajęciowe – 18 warsztatów weekendowych i 5 bloków 3-dniowych (pt.-nd.):

dwa 3-dniowe treningi interpersonalne (2 x 22h zegarowe) otwierające pierwszy i drugi rok nauki na studium – zajęcia odbywają się od piątku, godz 10.00 do niedzieli (zakończenie ok godz. 15.00 – podyktowane wymogami procesu grupowego);

oraz dwa 3-dniowe treningi terapeutyczne (2 x 24h zegarowe, od piątku do niedzieli), prowadzone przez tego samego psychoterapeutę, co zapewnia ciągłość pracy nad rozwojem własnym i spójność doświadczenia terapeutycznego. Treningi terapeutyczne w naszym zespole prowadzi Adam Kincel, PhD; certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Gestalt.

Treningi – 2 interpersonalne i 2 terapeutyczne, w oparciu o proces grupowy i pracę prowadzących, są raczej okazją doświadczenia rozwojowego, bardziej niż szkoleniowego. Stanowią one też formalny wymóg programowy dla osób planujących kontynuację swojego szkolenia w nurcie psychoterpaii Gestalt i późniejszego ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty.

W trosce o jakość procesu dydaktycznego, zajęcia w Studium realizowane są jedynie w niewielkich grupach, by zagwarantować, że każdy z Uczestników dysponuje dla siebie wystarczającą ilością czasu w grupie i uwagi ze strony trenerów prowadzących w trakcie całego szkolenia, by jak najpełniej służyło to rozwojowi indywidualnych umiejętności i kompetencji.

Dla ograniczenia kosztów finansowych, osobom przyjezdnym spoza Katowic/Śląska oferujemy możliwość noclegu w siedzibie Centrum w warunkach materacowych w trakcie trwania zajęć. Śląskie Centrum PiTG nie oferuje możliwości noclegu osobom nie będącym uczestnikami szkolenia.

Spełnienie wymogów formalnych nauki w Studium zakończone jest wydaniem imiennego dyplomu ukończenia programu szkoleniowego Studium Terapii Gestalt, wraz z wyszczególnieniem charakteru modułów szkoleniowych i wymiarem godzinowym szkolenia.

Serdecznie zapraszamy ludzi, którym bliski jest rozwój osobisty, stawanie się bardziej świadomym i chcących czerpać z fachowych narzędzi w swoich kontaktach osobistych i zawodowych relacjach pomagania.

Serdecznie zapraszamy.

 

Rekrutacja na jesienną edycję Studium jest obecnie zamknięta. Planowane rozpoczęcie następnej edycji: wiosna 2020. 

Program

0
godzin praktycznego szkolenia

Program Studium obejmuje 400h praktycznego szkolenia warsztatowego i treningowego w nurcie psychoterapii Gestalt. Zintegrowane bloki zajęciowe i moduły umożliwiające zapoznanie się z innymi niż Gestalt szkołami psychoterapii pomyślane zostały, by stwarzać dodatkową okazję do pracy własnej, okazję do przyglądania się stylom i sposobom pracy innych specjalistów, jak i nabycie bazowego rozeznania na temat charakteru pracy z człowiekiem w innych nurtach psychoterapeutycznych.

 1. Trening interpersonalny.
 2. Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt – część wykładowa: teoria i filozofia podejścia Gestalt – rys historyczny, nurt humanistyczno-egzystencjalny w psychoterapii, fenomenologia i podstawowe założenia postrzegania człowieka w nurtach humanistyczno-egzystencjalnych, założenia metodologiczne w pracy z klientem, proces terapeutyczny, samoregulacja organizmu, holizm; podstawowe pojęcia psychoterapii Gestalt: figura-tło, awareness, paradoksalna teoria zmiany, kontakt graniczny, relacja ja-ty/ja-to (M. Buber), teoria pola (wg. K. Lewin), response-ability i in. – prowadzenie: Małgorzata Lange.
 3. Komunikacja interpersonalna cz. 1. –  metakomunikacja w psychoterapii, aktywne słuchanie i umiejętności miękkie w funkcjonowaniu zawodowym.
 4. Awareness, consciousness, mindfulness – praca z umysłem i procesami myślowymi. Gestalt, kontinuum świadomości i teoria self – warsztat pracy własnej.
 5. Cykl doświadczenia, cykl energetyczny (wg. J. Zinker i in.) – pierwsze narzędzie diagnostyczne do pracy z klientem – część wykładowa i warsztat pracy własnej – prowadzenie: Tomasz Jaksik.
 1. Mechanizmy unikania kontaktu – projekcja, introjekcja, konfluencja, retrofleksja, defleksja, profleksja, egotyzm – część wykładowa i warsztat umiejętności praktycznych.
 2. Komunikacja interpersonalna cz. II – NVC (NonViolent Communication) – warsztat Komunikacji Opartej na Empatii – prowadzenie: Joanna Młynarz.
 3. Praca z klientem doświadczającym żałoby i straty, praca z klientem terminalnie chorym – prowadzenie: Małgorzata Cynker.
 4. Praca z ciałem – 2-dniowy warsztat wprowadzający do psychosomatycznego aspektu doświadczenia i pracy z klientem – podstawowe aspekty i zagadnienia etyczne w pracy z ciałem.
 5. Seksualność. Seksualność klienta, seksualność terapeuty – granice i etyka zawodowa – trener zewnątrzny.
 6. Praktyka pracy psychoterapeutycznej w relacji indywidualnej – metodologia pracy; kwestie etyki i odpowiedzialności zawodowej w psychoterapii Gestalt. Podsumowanie rocznej pracy. Egzamin wewnętrzny.
 1. Zaawansowany trening interpersonalny II roku – 3 dni (pt. – nd., 22h zegarowe).
 2. Wprowadzenie do i rozpoczęcie praktyki indywidualnej pracy z klientem – teoria, praktyka, superwizja.
 3. Eksperyment w pracy z klientem indywidualnym + psychodrama J. Moreno – warsztat umiejętności praktycznych, superwizja.
 4. Praca z oporem – procedury kontraktowe wg. J. Enright, superwizja – prowadzenie warsztatu: Tomasz Jaksik.
 5. 3-dniowy trening terapeutyczny pt.-nd. (24h zegarowe) – prowadzenie: Adam Kincel. Uczestnictwo w treningu terapeutycznym jest jednym z wymogów certyfikacyjnych EAGT.
 6. Grupa genogramowa – rozumienie własnej spuścizny rodzinnej, trening pracy własnej (self experience) – prowadzenie: Agata Susek-Kaczyńska.
 1. Psychopatologia człowieka dorosłego; koncepcje zaburzeń, diagnoza w psychoterapii Gestalt, klasyfikacje ICD-10 i DSM IV.
 2. Praca z tzw. ‚klientem trudnym’ (klient borderline, klient narcystyczny, klient z zaburzeniami osobowości i in.) – warsztat rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych, superwizja.
 3. Trening terapeutyczny (3 dni), prowadzenie: Adam Kincel.
 4. Wybrane problemy kliniczne – dzień pierwszy – zaburzenia nastroju, dzień drugi – zaburzenia lękowe; praktyka, superwizja.
 5. Praktyka psychoterapii Gestalt, synteza doświadczenia własnego w roli terapeuty, superwizja.
 6. Podsumowanie dwuletniej pracy na Studium, egzamin końcowy z egzaminatorem zewnętrznym, rozdanie dyplomów, zakończenie – zjazd 3 dniowy.

Opłaty i czesne w Studium Terapii Gestalt

12 850 zł

 • Gwarantujemy brak jakichkolwiek kosztów ukrytych. Szanujemy i cenimy sobie przejrzystość umów.
 • Cena obejmuje całościowy, dwuletni proces kształcenia (koszt całkowity).
 • Cena zawiera wpisowe w wysokości 1 850 zł (płatne przed rozpoczęciem nauki).
 • Istnieje możliwość opłaty w ratalnym systemie czesnego: 20 x 550 zł.
 • W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zajęcia nie odbywają się; w przypadku korzystania z ratalnego systemu czesnego, płatności w tym okresie są zawieszone.
 • Zniżka w wysokości 10% kwoty czesnego przyznawana jest w przypadku opłacenia całego kosztu szkolenia z góry.
 • Zniżka w wysokości 4% kwoty czesnego przyznawana jest w przypadku płatności za rok nauki z góry.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top