Szkoła Gestalt

Śląska Szkoła Gestalt

Dwuletnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt jest drugim etapem kompleksowego, 4-letniego cyklu kształcenia psychoterapeutów i trenerów grupowych w Śląskiej Szkole Gestalt. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby, które w momencie rozpoczęcia Szkoły mają ukończony co najmniej 22 rok życia. Szkolenie ma charakter zaawansowany i kierowane jest jedynie do osób z bazowym przygotowaniem teoretycznym i wcześniejszym doświadczeniem treningowym.

Szkoła jest programem kształcącym osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w zawodzie psychoterapeuty i nie jest wymagane posiadanie wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Do aplikowania zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie. Podstawowym kryterium przyjęcia do Szkoły jest też wcześniejsze ukończenie 2-letniego Studium Terapii Gestalt lub innego gestaltowskiego szkolenia stanowiącego merytoryczny ekwiwalent. Obecnie respektujemy programy szkoleniowe wszystkich szkolących w Polsce gestaltowskich ośrodków szkoleniowych.

Istnieje szereg wymogów formalnych, niezbędnych do aplikowania w indywidualnych procesach certyfikacji psychoterapeutów Gestalt, które absolwenci szkoleń potrzebują spełnić poza ramami programów szkoleniowych z zakresu psychoterapii Gestalt – np. odbycie psychoterapii własnej, dodatkowa superwizja, odbycie stażu i in. Superwizja praktyki klinicznej zawarta w programie Szkoły: 100h zegarowych. Spotkania odbywają się w małych grupach.

Nasze dyplomy nie wymagają odnawiania. Dbamy o rozdzielenie doświadczeń terapeutycznych i szkoleniowych i nienakładanie się relacji – trenerzy i terapeuci prowadzący zajęcia nie prowadzą psychoterapii własnej uczestników szkoleń. 

Dokonanie opłaty wpisowego równoznaczne jest z rezerwacją miejsca w grupie. Prosimy nie dokonywać wpłat bez pisemnego potwierdzenia z administracji naszej Szkoły o przyjęciu Państwa na szkolenie.

Serdecznie zapraszamy : )

Program Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt

0
godzin praktycznego szkolenia

Program Szkoły obejmuje 384h praktycznego szkolenia warsztatowego i treningowego oraz 100h superwizji grupowej. Zintegrowane bloki zajęciowe i moduły umożliwiające zapoznanie się z innymi niż Gestalt szkołami psychoterapii pomyślane zostały, by stwarzać dodatkową okazję do pracy własnej, okazję do przyglądania się stylom i sposobom pracy innych specjalistów, jak i nabycie bazowego rozeznania na temat charakteru pracy z człowiekiem w innych nurtach psychoterapeutycznych.

 1. Trening interpersonalny (40h).
 2. Struktura sesji psychoterapeutycznej; fazy procesu psychoterapii.
 3. Umiejętności interwizyjne. Systemy wsparcia. BHP pracy psychoterapeuty, zjawisko wypalenia zawodowego w pracy terapeuty. Superwizja.
 4. Typologie struktur charakteru – schizoidalna, oralna, masochistyczna, psychopatyczna, histeryczna/sztywna (za A. Lowen i W. Reich).
 5. Klasyfikacja DSM i ICD-10.
 6. Superwizja.
 1. Wybrane problemy kliniczne: myśli samobójcze, trauma – pomoc w podejściu Gestalt. Superwizja.
 2. Wybrane problemy kliniczne: zaburzenia nerwicowe, psychosomatyka – pomoc w podejściu Gestalt.
 3. Praca ze wstydem w podejściu Gestalt.
 4. Praca z parą – kontrakt i struktura sesji pracy z parą w psychoterapii Gestalt. Podstawy teoretyczne i warsztat umiejętności praktycznych.
 5. Praca z osobami LGBT+.
 6. Superwizja.
 7. Blok ewaluacyjny.
 1. Dynamika i podstawowe zasady interwencji kryzysowej w praktyce terapeutycznej.
 2. Gestaltowska praca ze snem.
 3. Autodiagnoza; Badania w psychoterapii Gestalt.
 4. Wprowadzenie do procesu grupowego.
 5. Fazy i zjawiska procesu grupowego – dynamika, przebieg i charakterystyka poszczególnych faz rozwoju grupy – wykład teoretyczny, ćwiczenia praktyczne w pracy z grupą.
 6. Praktyka prowadzenia grupy.
 7. Superwizja.
 1. Konstruowanie warsztatu autorskiego – struktury i przebieg pracy warsztatowej 16h + superwizja.
 2. Podstawy terapii psychodynamicznej.
 3. Podstawy terapii systemowej. Struktura rodziny – genogram.
 4. Trening MBSR (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction).
 5. Superwizja.
 6. Podsumowanie pracy na Szkole; asymilacja i synteza doświadczenia własnego w pracy z grupą.
 7. Podsumowanie dwuletniej pracy na Szkole. Egzamin końcowy z egzaminatorem zewnętrznym, rozdanie dyplomów, zakończenie, pożegnanie.

Opłaty i czesne w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt

22 200 zł

 • Gwarantujemy brak jakichkolwiek kosztów ukrytych. Szanujemy i cenimy sobie przejrzystość umów.
 • Cena obejmuje całościowy, dwuletni proces kształcenia (484 godziny).
 • Cena zawiera wpisowe w wysokości 3000 zł (w tym bezzwrotny zadatek: 950 zł; płatne przed rozpoczęciem nauki).
 • Istnieje możliwość opłaty systemem ratalnym czesnego: 20 rat x 960zł lub 24 x 800 zł.
 • W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zajęcia na ogół nie odbywają się; w przypadku korzystania z 20-ratalnego systemu czesnego, płatności w tym okresie są zawieszone.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top