Szkoła Gestalt

Śląska Szkoła Psychoterapii Gestalt

Dwuletnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt jest drugim etapem kompleksowego, 4-letniego cyklu kształcenia psychoterapeutów i trenerów grupowych Gestalt. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby, które w momencie rozpoczęcia Szkoły mają ukończony 22 rok życia. Szkolenie ma charakter zaawansowany i kierowane jest jedynie do osób z bazowym przygotowaniem teoretycznym i wcześniejszym doświadczeniem treningowym.

Szkoła jest programem kształcącym osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w zawodzie psychoterapeuty i nie jest wymagane posiadanie wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Szkoły jest ukończenie 2-letniego Studium Terapii Gestalt lub innego gestaltowskiego szkolenia stanowiącego merytoryczny ekwiwalent. Obecnie respektujemy programy szkoleniowe wszystkich szkolących w Polsce gestaltowskich ośrodków szkoleniowych.

Akredytacje:
Tak jak większość innych ośrodków szkolących w psychoterapii Gestalt w naszym kraju, Śląskie Centrum PiTG będzie przechodzić przez złożony proces akredytacyjny, by uzyskać status TI (Training Institute).
Warunkiem uzyskania statusu akredytowanego ośrodka szkoleniowego jest między innymi min. 5-letni okres funkcjonowania ośrodka przed możliwością ubiegania się o akredytację. Nie istnieje inna droga.

Nasze wysiłki i praca ukierunkowane są na spełnienie ponadminimalnych wytycznych certyfikacyjnych, by w przyszłości studenci naszych szkół mogli korzystać z uproszczonych procedur uzyskiwania certyfikatów psychoterapeuty Gestalt.

Istnieje szereg wymogów formalnych, niezbędnych do aplikowania w indywidualnych procesach certyfikacji psychoterapeutów Gestalt, które absolwenci szkoleń potrzebują spełnić poza ramami programów szkoleniowych z zakresu psychoterapii Gestalt – np. odbycie psychoterapii własnej, praca pod superwizją, odbycie stażu klinicznego i in. 

Nasze dyplomy nie wymagają odnawiania. Dbamy o rozdzielenie doświadczeń terapeutycznych i szkoleniowych i nienakładanie się relacji – trenerzy i terapeuci prowadzący zajęcia nie prowadzą psychoterapii własnej uczestników szkoleń. 

Serdecznie zapraszamy do uczenia się z nami i pracy z nami.

Program Śląskiej Szkoły Gestalt

0
godzin praktycznego szkolenia

Program Szkoły obejmuje 450h praktycznego szkolenia warsztatowego i treningowego w nurcie psychoterapii Gestalt. Zintegrowane bloki zajęciowe i moduły umożliwiające zapoznanie się z innymi niż Gestalt szkołami psychoterapii pomyślane zostały, by stwarzać dodatkową okazję do pracy własnej, okazję do przyglądania się stylom i sposobom pracy innych specjalistów, jak i nabycie bazowego rozeznania na temat charakteru pracy z człowiekiem w innych nurtach psychoterapeutycznych.

 1. Trening interpersonalny (40h).
 2. Typologie struktur charakteru – schizoidalna, oralna, masochistyczna, psychopatyczna, histeryczna/sztywna (za A. Lowen i W. Reich).
 3. Umiejętności interwizyjne. Systemy wsparcia. BHP pracy psychoterapeuty, zjawisko wypalenia zawodowego w pracy terapeuty.
 4. Gestaltowska praca z parą – kontrakt i struktura sesji pracy z parą w psychoterapii Gestalt. Podstawy teoretyczne i warsztat umiejętności praktycznych.
 5. Gestaltowska praca z parą cz. 2. Praktyka i superwizja.
 1. Wprowadzenie do psychoterapii systemowej. Praktyka pomocy w relacji indywidualnej, superwizja – prowadzenie: Agata Susek-Kaczyńska.
 2. Podstawy terapii psychodynamicznej. Praktyka pomocy w relacji indywidualnej, superwizja – prowadzenie warsztatu Michał Trojnar.
 3. Praca z ciałem – Technika Alexandra – trener zewnętrzny.
 4. Podstawy Analizy Transakcyjnej – trener zewnętrzny; (fakultatywnie): Wprowadzenie do hipnoterapii klinicznej w terapiach dialogujących.
 5. Dynamika i podstawowe zasady interwencji kryzysowej w praktyce terapeutycznej, część warsztatowa. superwizja. 
 1. Wprowadzenie do procesu grupowego – style pracy z grupą – część teoretyczna i warsztatowa część praktyczna.
 2. Fazy i zjawiska procesu grupowego – dynamika, przebieg i charakterystyka poszczególnych faz rozwoju grupy – wykład teoretyczny, ćwiczenia praktyczne w pracy z grupą.
 3. Praktyka prowadzenia grupy, superwizja.
 4. Konstruowanie warsztatu autorskiego – struktury i przebieg pracy warsztatowej, superwizja.
 5. Grupa zadaniowa. Praca z klientem biznesowym – trener zewnętrzny.
 1. Praktyka prowadzenia grupy, superwizja.
 2. Elementy gestaltowskiej pracy z ciałem w grupie; superwizja.
 3. Trening MBSR (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction) – prowadzenie: Wojciech Eichelberger.
 4. Podsumowanie dwuletniej pracy na Szkole; asymilacja i synteza doświadczenia własnego w pracy z grupą.
 5. Egzamin końcowy z egzaminatorem zewnętrznym, rozdanie dyplomów, zakończenie.

Cena Śląskiej Szkoły Gestalt

14 400 zł

 • Gwarantujemy brak jakichkolwiek kosztów ukrytych. Szanujemy i cenimy sobie przejrzystość umów.
 • Cena obejmuje całościowy, dwuletni proces kształcenia (koszt całkowity).
 • Cena zawiera wpisowe w wysokości 2 200 zł (płatne przed rozpoczęciem nauki).
 • Istnieje możliwość opłaty systemem czesnego: 20 rat x 610 zł.
 • W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zajęcia nie odbywają się; w przypadku korzystania z ratalnego systemu czesnego, płatności w tym okresie są zawieszone.
 • Zniżka w wysokości 10% kwoty czesnego przyznawana jest w przypadku opłacenia całego kosztu szkolenia z góry.
 • Zniżka w wysokości 4% kwoty czesnego przyznawana jest w przypadku płatności za rok nauki z góry.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top