Trening Interpersonalny

Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem i doskonaleniem umiejętności interpersonalnych, miękkich i komunikacyjnych do uczestnictwa w treningu interpersonalnym prowadzonym w Centrum w humanistycznym podejściu Gestalt. Najbliższy termin treningu: 9 - 13 października 2019. Więcej informacji w zakładce "Warsztaty".

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top