. VI edycja Studium Terapii Gestalt

Informujemy o trwającej rekrutacji na VI edycję Studium Terapii Gestalt. Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki jesienią 2022 prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych dostępnych na naszej stronie internetowej – szczegółowe informacje dotyczące aplikacji znaleźć można w zakładce „Studium Terapii Gestalt”.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top