Warsztaty

PRZENIESIENIE i PRZECIWPRZENIESIENIE w praktyce psychoterapeutycznej

– warsztat dla Gestaltystów – 

Seminarium adresowane do psychoterapeutów i counsellorów Gestalt chcących rozwinąć i udoskonalić swoje umiejętności identyfikacji zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia i zainteresowanych ich praktyczną użytecznością w naszej  pracy z klientem.
Zapraszamy również psychologów praktyków oraz terapeutów innych modalności zainteresowanych tym zagadnieniem.

„Jakim obiektem dla osoby klienta/pacjenta jest psychoterapeuta podczas sesji? Jak przeżywanie osoby klienta/pacjęta i sesji przez terapeutę oraz aktywowanie własnych uczuć terapeuty umożliwia poznanie i zrozumienie naszego klienta/pacjenta, a kiedy jest w tym przeszkodą? Jak badanie powyższych procesów, na planie świadomym i nieświadomym, wpływa na rozwój relacji psychoterapeutycznej?

Tak szczególny rodzaj doświadczenia, jakim jest sytuacja psychoterapeutyczna, obfitujący w intensywne oraz subtelne procesy emocjonalne, zarówno dla osoby klienta/pacjenta jak i psychoterapeuty, wydaje się być niemożliwy do zrozumienia bez uwzględniania pojęć przeniesienia i przeciwprzeniesienia.
Co ciekawe, kategorie te, ich ramy znaczeniowe oraz wartość wyjaśniająca, wydają się nie do pominięcia, także w innych nurtach niż psychoanalityczne i psychodynamiczne, skoro terapeuci większości modalności, tak czy inaczej, odwołują się do nich w reflektowaniu procesów psychoterapeutycznych, nawet jeśli nie formalnie, to przynajmniej roboczo.
Pojęcia te, w praktyce, ułatwiają wzajemną komunikację pomiędzy terapeutami odmiennych podejść, ponieważ nawet jeżeli nie konceptualizowane w ten sposób, kształtują pole każdej relacji terapeutycznej.

Seminarium będzie okazją do rozumienia zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia,
a także rozpoznawania oraz interpretowania fenomenów relacyjnych w ich kontekście.

Warsztat obejmuje pracę nad materiałem klinicznym i/lub osobistym uczestników.”

Koszt: 660 zł

Termin: 14-15.03.2020
Czas trwania: sobota od 10.00 – 17.00 (w trakcie 1,5 godz przerwy obiadowej)
niedziela: 10.00 – 17.00 (w trakcie 1,5 godz przerwy obiadowej).

Zapisy: prosimy o wysłanie e-maila o tytule „Seminarium P i P – zgłoszenie” na adres sekretariat@gestalt-katowice.pl. W treści maila prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu kontaktowego.

Informacje: +48 536 573 130.

Przedpłata rezerwująca miejsce w grupie: 300zł

Warsztat: Gestalt Awareness
– Oddech – Emocje – Relacje –

Gestaltowski warsztat pracy ze świadomą uważnością jako podstawowym narzędziem i jakością naszego bycia i funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztat wykorzystuje metodologię pracy w modalności Gestalt, gestaltowską koncepcję self i rozumienie procesu, by proponować praktyczne ćwiczenia i narzędzia rozwoju świadomości oraz zwiększać naszą zdolność do uważności, świadomego bycia i oferowania zaangażowanej obecności w kontakcie z drugim człowiekiem.

Adresowany jest do specjalistów obszaru pomagania oraz każdej osoby zainteresowanej rozwojem tych jakości; szczególnie zapraszamy praktyków i studentów psychoterapii/counsellingu Gestalt.

Warsztat realizowany jest w małych grupach (6-10 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt: 580 zł

Termin: 07.08.2021, godz 10.00 – 18.30.

Przewidywana przerwa obiadowa uwzględnia potrzeby grupy i jest „przerwą ruchomą” – tzn. ze względu na dynamikę i przebieg pracy warsztatowej może zacząć się nieco wcześniej lub z niewielkim opóźnieniem.

Zapisy: prosimy o wysłanie e-maila o tytule „Gestalt Awareness – zgłoszenie”. W treści maila prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz kontaktowy nr telefonu.

Przedpłata rezerwująca miejsce w grupie: 200zł

Trening Interpersonalny – intensywny, 5-dniowy trening praktycznych umiejętności miękkich, interpersonalnych i komunikacyjnych prowadzony w humanistycznym podejściu Gestalt. Trening realizowany jest w formacie 40-godzinnym.

Trening Interpersonalny:
• stwarza okazję do lepszego poznania siebie – naszego stylu wchodzenia w kontakt, budowania relacji z ludźmi, jak i funkcjonowania w grupie
• daje możliwość przyglądnięcia się jak nasze zachowania wpływają na innych ludzi
• sprzyja rozwojowi i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych
• tworzy warunki do rozpoznania swoich zasobów – wspiera proces budowania pewności w relacjach interpersonalnych
• kształci umiejętność bycia w kontakcie i tworzenia bardziej świadomych relacji z ludźmi
• rozwija umiejętność formowania, dawania i przyjmowania informacji zwrotnych
Trening interpersonalny jest także okazją by w bezpiecznych warunkach i przy wsparciu prowadzących wypróbować nowe zachowania, zobaczyć jak czujemy się w innej niż zazwyczaj roli i dowiedzieć się, nie będąc jednocześnie ocenianymi, jak jesteśmy odbierani przez innych ludzi.
Trening adresowany jest do osób nastawionych na rozwój osobisty i/lub poszukujących zwiększenia swoich kompetencji interpersonalnych w związku z pracą zawodową jak rownież w życiu prywatnym.
Trening prowadzony jest przez dwu trenerów.

Najbliższy termin: 01 – 05.04.2020.

Koszt: 1680 zł
Zapisy: prosimy o wysłanie e-maila o tytule „trening interpersonalny – zgłoszenie” na adres sekretariat@gestalt-katowice.pl. W treści maila prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz (opcjonalnie) kontaktowy nr telefonu.
Informacje: +48 536 573 130
Przedpłata rezerwująca miejsce w grupie: 300zł

Osobom przyjezdnym (i innym chętnym uczestnikom treningu) umożliwiamy nocleg w trakcie trwania dni treningowych w siedzibie Śląskiego Centrum PiTG w centrum Katowic. Warunki materacowe, osoby zainteresowane prosimy o zabranie własnego śpiwora.

Trening interpersonalny nie jest rekomendowany osobom czynnie uzależnionym od alkoholu/substancji psychoaktywnych, osobom w trakcie leczenia psychiatrycznego lub przeżywającm szczególnie silny kryzys osobisty. W przypadku wątpliwości zapraszamy na konsultację z jednym z terapeutów zespołu.

Wprowadzenie do Terapii Gestalt – jednodniowy warsztat rozwoju osobistego skierowany do osób zainteresowanych tą modalnością psychoterapeutyczną i charakterem pracy w konwencji Gestalt.

Warsztat daje możliwość doświadczenia w praktyce i zapoznania się ze specyfiką podejścia Gestalt w rozumieniu siebie i naszych relacji z innymi; prezentuje podejście dialogujące i humanistyczno-egzystencjalną perspektywę w postrzeganiu człowieka i pracy z ludźmi.

Zapraszamy osoby rozważające podjęcie kształcenia w nurcie psychoterapii Gestalt lub zainteresowane uzupełnieniem swojej wiedzy o humanistyczną orientację w pomaganiu, psychoterapii i szeroko pojętej pracy z człowiekiem.

Warsztat jest propozycją osobistego spotkania z innymi osobami i zaproszeniem do wypróbowania świeżej perspektywy w naszym kontakcie Ja-Ty.

Koszt: 490zł; przedpłata rezerwująca miejsce w grupie: 180zł.

Całkowity dochód pozyskany z warsztatu zostanie przekazany na rzecz Fundacji ISKIERKA, KRS: 0000248546, od 2006 roku wspierającej dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny.
Website: https://fundacjaiskierka.pl/

Termin: 01.02.2020.

Zapisy: prosimy o wysłanie e-maila o tytule „Wprowadzenie do Terapii Gestalt – zgłoszenie” na adres sekretariat@gestalt-katowice.pl. W treści maila prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz kontaktowy nr telefonu.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top