Warsztaty

Trening Interpersonalny – intensywny, 5-dniowy trening praktycznych umiejętności miękkich, interpersonalnych i komunikacyjnych prowadzony w humanistycznym podejściu Gestalt. Trening realizowany jest w formacie 40-godzinnym.

 

Trening Interpersonalny:

  • stwarza okazję do lepszego poznania siebie – naszego obecnego stylu wchodzenia w kontakt, budowania relacji i funkcjonowania w grupie
  • daje możliwość przyglądnięcia się jak nasze zachowania wpływają na innych ludzi
  • sprzyja rozwojowi i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych
  • tworzy warunki do przyglądnięcia się swoim zasobom – wspiera proces budowania pewności w relacjach interpersonalnych
  • kształci umiejętność bycia w kontakcie i tworzenia bardziej świadomych relacji z ludźmi
  • rozwija umiejętność dawania i przyjmowania informacji zwrotnych

Trening interpersonalny jest także okazją by w bezpiecznych warunkach i przy wsparciu prowadzących wypróbować nowe zachowania, zobaczyć jak czujemy się w innej niż zazwyczaj roli i dowiedzieć się, nie będąc jednocześnie ocenianymi, jak jesteśmy odbierani przez innych ludzi.

Trening adresowany jest do osób nastawionych na rozwój osobisty i/lub poszukujących zwiększenia swoich kompetencji interpersonalnych w związku z pracą zawodową jak rownież w życiu prywatnym.

Prowadzący: Agata Susek-Kaczyńska i Tomek Jaksik
Koszt: 780 zł
Termin: 25-29 września 2019

Zapisy: sekretariat@gestalt-katowice.pl, tel. 536 573 130

 

Osobom przyjezdnym (i innym chętnym uczestnikom treningu) umożliwiamy nocleg w trakcie trwania dni treningowych w siedzibie Śląskiego Centrum PiTG w centrum Katowic. Warunki materacowe, osoby zainteresowane prosimy o zabranie własnego śpiwora. 

Trening interpersonalny nie jest rekomendowany osobom czynnie uzależnionym od alkoholu/substancji psychoaktywnych, osobom w trakcie leczenia psychiatrycznego lub przeżywającm szczególnie silny kryzys osobisty. W przypadku wątpliwości zapraszamy na konsultację z jednym z terapeutów zespołu.

 

 

Wprowadzenie do Terapii Gestalt – jednodniowy warsztat rozwoju osobistego skierowany do osób zainteresowanych tą modalnością psychoterapeutyczną i charakterem pracy w konwencji Gestalt.

 

Warsztat daje możliwość doświadczenia w praktyce i zapoznania się ze specyfiką podejścia Gestalt w rozumieniu siebie i naszych relacji z innymi; prezentuje podstawowe pojęcia, filozofię, podejście dialogujące i humanistyczno-egzystencjalną perspektywę w postrzeganiu człowieka i pracy z ludźmi.

Zapraszamy osoby rozważające podjęcie kształcenia w nurcie psychoterapii Gestalt lub zainteresowane uzupełnieniem swojej wiedzy o humanistyczną orientacją w pomaganiu, psychoterapii i szeroko pojętej pracy z ludźmi.

Koszt: 60zł
Termin: 21 września 2019

Zapisy: sekretariat@gestalt-katowice.pl, tel. 536 573 130

 

 

   Warsztat: Gestalt Awareness
– Oddech – Emocje – Relacje – 

 

Gestaltowski warsztat pracy ze świadomą uważnością jako podstawowym narzędziem i jakością naszego bycia i funkcjonowa w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztat wykorzystuje metodologię pracy w modalności Gestalt, gestaltowską koncepcję self i rozumienie procesu, by proponować praktyczne ćwiczenia i narzędzia rozwoju świadomości oraz zwiększać naszą zdolność do uważności, świadomego bycia i oferowania zaangażowanej obecności w kontakcie z drugim człowiekiem.

Adresowany jest do specjalistów obszaru pomagania oraz każdej osoby zainteresowanej rozwojem tych jakości; szczególnie zapraszamy praktyków i studentów terapii/counsellingu Gestalt.

Warsztat jest też projektem praktycznego rozwoju jednego z centralnych aspektów metodologii Gestalt – ludzkiej zdolności do poszerzania własnej świadomości w obszarze relacji, uczuć, doświadczenia ciała, życia i świadomego bycia w świecie.

Warsztat realizowany jest w małych grupach (5-8 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Tomek Jaksik

Koszt: 180 zł

Termin: 23 listopada 2019.

Zapisy: sekretariat@gestalt-katowice.pl, tel. 536 573 130

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top