Warsztaty

Trening Interpersonalny – intensywny, 5-dniowy trening praktycznych umiejętności miękkich, interpersonalnych i komunikacyjnych prowadzony w humanistycznym podejściu Gestalt. Trening realizowany jest w formacie 40-godzinnym.

 

Trening Interpersonalny:

  • stwarza okazję do lepszego poznania siebie – naszego stylu wchodzenia w kontakt, budowania relacji z ludźmi, jak i funkcjonowania w grupie
  • daje możliwość przyglądnięcia się jak nasze zachowania wpływają na innych ludzi
  • sprzyja rozwojowi i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych
  • tworzy warunki do rozpoznania swoich zasobów – wspiera proces budowania pewności w relacjach interpersonalnych
  • kształci umiejętność bycia w kontakcie i tworzenia bardziej świadomych relacji z ludźmi
  • rozwija umiejętność formowania, dawania i przyjmowania informacji zwrotnych

Trening interpersonalny jest także okazją by w bezpiecznych warunkach i przy wsparciu prowadzących wypróbować nowe zachowania, zobaczyć jak czujemy się w innej niż zazwyczaj roli i dowiedzieć się, nie będąc jednocześnie ocenianymi, jak jesteśmy odbierani przez innych ludzi.

Trening adresowany jest do osób nastawionych na rozwój osobisty i/lub poszukujących zwiększenia swoich kompetencji interpersonalnych w związku z pracą zawodową jak rownież w życiu prywatnym.

Prowadzący: Tomasz Jaksik, kotrener: Michał Matuszewski

Koszt: 780 zł

Najbliższy termin: listopad 2019. 

Zapisy: prosimy o wysłanie e-maila o tytule „trening interpersonalny – zgłoszenie” na adres sekretariat@gestalt-katowice.pl. W treści maila prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz (opcjonalnie) kontaktowy nr telefonu.

Informacje: +48 536 573 130

Przedpłata rezerwująca miejsce w grupie: 230zł

 

Osobom przyjezdnym (i innym chętnym uczestnikom treningu) umożliwiamy nocleg w trakcie trwania dni treningowych w siedzibie Śląskiego Centrum PiTG w centrum Katowic. Warunki materacowe, osoby zainteresowane prosimy o zabranie własnego śpiwora. 

Trening interpersonalny nie jest rekomendowany osobom czynnie uzależnionym od alkoholu/substancji psychoaktywnych, osobom w trakcie leczenia psychiatrycznego lub przeżywającm szczególnie silny kryzys osobisty. W przypadku wątpliwości zapraszamy na konsultację z jednym z terapeutów zespołu.

 

 

Wprowadzenie do Terapii Gestalt – jednodniowy warsztat rozwoju osobistego skierowany do osób zainteresowanych tą modalnością psychoterapeutyczną i charakterem pracy w konwencji Gestalt.

 

Warsztat daje możliwość doświadczenia w praktyce i zapoznania się ze specyfiką podejścia Gestalt w rozumieniu siebie i naszych relacji z innymi; prezentuje podstawowe pojęcia, filozofię, podejście dialogujące i humanistyczno-egzystencjalną perspektywę w postrzeganiu człowieka i pracy z ludźmi.

Zapraszamy osoby rozważające podjęcie kształcenia w nurcie psychoterapii Gestalt lub zainteresowane uzupełnieniem swojej wiedzy o humanistyczną orientację w pomaganiu, psychoterapii i szeroko pojętej pracy z człowiekiem.

Warsztat jest propozycją osobistego spotkania z innymi osobami i zaproszeniem do wypróbowania świeżej perspektywy w naszym kontakcie Ja-Ty.

Koszt: 60zł
Termin: styczeń/luty 2020.

Zapisy: prosimy o wysłanie e-maila o tytule „Wprowadzenie do Terapii Gestalt – zgłoszenie” na adres sekretariat@gestalt-katowice.pl. W treści maila prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz (opcjonalnie) kontaktowy nr telefonu.

Informacje: +48 536 573 130

Przedpłata rezerwująca miejsce w grupie: 60zł

 

 

Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w praktyce psychoterapeutycznej

Seminarium adresowane do psychoterapeutów i counsellorów Gestalt chcących udoskonalić swoje umiejętności identyfikacji zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia i zainteresowanych ich praktyczną użytecznością w pracy z klientem. Zapraszamy również psychologów praktyków oraz terapeutów innych modalności zainteresowanych tym zagadnieniem.

 

Jakim obiektem dla osoby  pacjenta/klienta jest psychoterapeuta/ka podczas sesji? Jak przeżywanie osoby pacjenta/klienta i sesji przez terapeute/ke oraz aktywowanie własnych uczuć terapeuty umożliwia poznanie i zrozumienie naszego klienta/pacjenta, a kiedy jest w tym przeszkodą? Jak badanie powyższych procesów, na planie świadomym i nieświadomym, wpływa na rozwój relacji psychoterapeutycznej?

Tak szczególny rodzaj doświadczenia, jakim jest sytuacja psychoterapeutyczna, obfitujący w intensywne oraz subtelne procesy emocjonalne, zarówno dla osoby klienta/pacjenta jak i psychoterapeuty, wydaje się być niemożliwy do zrozumienia bez uwzględniania pojęć przeniesienia i przeciwprzeniesienia.
Co ciekawe, kategorie te, ich ramy znaczeniowe oraz wartość wyjaśniająca, wydają się nie do pominięcia, także w innych nurtach niż psychoanalityczne i psychodynamiczne, skoro terapeuci większości modalności, tak czy inaczej, odwołują się do nich w reflektowaniu procesów psychoterapeutycznych, nawet jeśli nie formalnie, to przynajmniej roboczo.
Pojęcia te, w praktyce, ułatwiają wzajemną komunikację pomiędzy terapeutami odmiennych podejść, ponieważ nawet jeżeli nie konceptualizowane w ten sposób, kształtują pole każdej relacji terapeutycznej.

Seminarium będzie okazją do rozumienia zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia,
a także rozpoznawania oraz interpretowania fenomenów relacyjnych w ich kontekście.

Warsztat obejmuje pracę nad materiałem klinicznym i/lub osobistym uczestników/czek.

Prowadzący: Michał Trojnar, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi psychoterapię psychodynamiczną indywidualną i grupową.

Koszt: 480 zł

Termin: 26-27 października 2019
Czas trwania: sobota od 10.00 – 17.00 (w trakcie 1,5 godz przerwy obiadowej)
niedziela: 10.00 – 17.00 (w trakcie 1,5 godz przerwy obiadowej).

Zapisy: prosimy o wysłanie e-maila o tytule „Seminarium P i P – zgłoszenie” na adres sekretariat@gestalt-katowice.pl. W treści maila prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz (opcjonalnie) nr telefonu kontaktowego.

Informacje: +48 536 573 130.

Przedpłata rezerwująca miejsce w grupie: 200zł

 

 

 

   Warsztat: Gestalt Awareness
– Oddech – Emocje – Relacje – 

 

Gestaltowski warsztat pracy ze świadomą uważnością jako podstawowym narzędziem i jakością naszego bycia i funkcjonowa w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztat wykorzystuje metodologię pracy w modalności Gestalt, gestaltowską koncepcję self i rozumienie procesu, by proponować praktyczne ćwiczenia i narzędzia rozwoju świadomości oraz zwiększać naszą zdolność do uważności, świadomego bycia i oferowania zaangażowanej obecności w kontakcie z drugim człowiekiem.

Adresowany jest do specjalistów obszaru pomagania oraz każdej osoby zainteresowanej rozwojem tych jakości; szczególnie zapraszamy praktyków i studentów terapii/counsellingu Gestalt.

Warsztat jest też projektem praktycznego rozwoju jednego z centralnych aspektów metodologii Gestalt – ludzkiej zdolności do poszerzania własnej świadomości w obszarze relacji, uczuć, doświadczenia ciała, życia i świadomego bycia w świecie.

Warsztat realizowany jest w małych grupach (5-8 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Tomek Jaksik

Koszt: 230 zł

Termin: 23 listopada 2019, godz 10.00 – 18.30.

Przewidywana przerwa obiadowa uwzględnia potrzeby grupy i jest „przerwą ruchomą” – tzn. ze względu na dynamikę i przebieg pracy warsztatowej może zacząć się nieco wcześniej lub z niewielkim opóźnieniem.

Zapisy: prosimy o wysłanie e-maila o tytule „Warsztat Gestalt Awareness – zgłoszenie”. W treści maila prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz kontaktowy nr telefonu.

Przedpłata rezerwująca miejsce w grupie: 100zł

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top