O nas

O Śląskim Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt, o nas, naszych nastawieniach i naszym podejściu do pracy

Dlaczego zajmujemy się tym, czym się zajmujemy:

Wierzymy, że ludzie mogą rozwijać się, wzrastać, pogłębiać własną świadomość, działać skuteczniej, nabywać nowe cenne umiejętności i prowadzić swoje życie w sposób bardziej satysfakcjonujący. Bez względu na to, w jakim miejscu swego życia zaczynamy taką pracę.

Nasze własne doświadczenie mówi nam, że życie niesie więcej wartości, gdy przeżywać je bardziej świadomie. Gdy bardziej świadomie wchodzimy w kontakt z innymi, by tworzyć lepsze związki i relacje. A świadome rodzicielstwo przynosi więcej pożytku niż powielanie schematów i nieuświadomionych skryptów.

Chcemy wspierać ludzi w rozwoju profesjonalnych umiejętności i kompetencji, których sami używamy na co dzień. Wspierają nas one w naszej pracy z ludźmi i w naszym życiu prywatnym. Wiemy, że umiejętność kontaktu, prowadzenia dialogu, świadomość i umiejętności miękkie można rozwijać.

Chcemy umożliwiać i ułatwiać proces kształcenia wysokich jakościowo umiejętności zawodowych i kompetencji osobistych niezbędnych w skutecznym prowadzeniu psychoterapii i psychologicznego treningu grupowego.

Chcielibyśmy, by dla wszystkich dostępne były efektywne sposoby pracy z sobą i z innymi; z emocjami, umysłem, a także ciałem. Sposoby, które skutkują większą stabilnością, spokojem wewnętrznym, mniejszym cierpieniem emocjonalnym, poczuciem osobistego spełnienia i dobrymi związkami z innymi.

W oparciu o własne doświadczenie chcemy dzielić się umiejętnościami i oferować skuteczne narzędzia niezbędne w profesjonalnej pracy psychoterapeutycznej, a przydatne wszędzie tam, gdzie zawodowo (a czasem też pozazawodowo) udzielamy pomocy czy wsparcia innym.

Chcemy dzielić się narzędziami i wiedzą na temat relacji pomocy, prowadzenia psychoterapii, rozmaitych form warsztatowych i grupowego treningu psychologicznego. Pomagamy innym w tym, by mogli lepiej pomagać innym : )

Chcemy wspierać ludzi w ich autonomicznym rozwoju. Wierzymy, że wzrastanie i rozwijanie własnego potencjału są przyrodzonym prawem osoby, czyli nas wszystkich. Wiemy też, z własnego doświadczenia, że wymaga to pracy i najczęściej nie dzieje się samoczynnie.

Chcemy na co dzień pracować na rzecz rozwoju świadomości ludzi, w tym nas samych. Jest to nasza praca, ale też taki chcemy mieć wkład w świat.

Jak robimy to, co robimy:

Stworzyliśmy dwa specjalistyczne szkolenia zawodowe, skupione wokół rozwoju kompetencji osobowych terapeuty oraz kształcenia profesjonalnych umiejętności ukierunkowanych na szeroko rozumianą pracę z ludźmi, umiejętności miękkie, budowanie zawodowych relacji w sytuacji pomagania; ale przede wszystkim na prowadzenie psychoterapii osób dorosłych zarówno w jej indywidualnej, jak i grupowej formie. Z doświadczenia wiemy, że wzrost tych kompetencji przekłada się na skuteczniejsze funkcjonowanie zawodowe, zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego i przynosi korzyść tak nam, jak i naszym klientom w długoterminowym wymiarze.

Oba etapy Śląskiej Szkoły Gestalt: 2-letnie Studium Terapii Gestalt oraz Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt stanowią w połączeniu ze sobą całościowy cykl szkoleniowy umożliwiający zdobycie gruntownego przygotowania do pracy/prowadzenia terapii indywidualnej, jak i niezbędne bazowe narzędzia, umiejętności i wiedzę do prowadzenia grup, warsztatów i psychologicznego treningu grupowego. Kadra dydaktyczna Szkoły i Studium, to sprawdzeni profesjonaliści swoich dziedzin, od których wymagamy min. 15 lat bezpośredniego doświadczenia (terapeutycznego, szkoleniowego i warsztatowego w obszarach pracy z ludźmi, pomagania i kształcenia). Chcemy mieć pewność, że praktycznych umiejętności uczą praktycy. Do zespołu zaprosiliśmy profesjonalistów, których styl i jakość pracy inspiruje nas.

W swojej pracy propagujemy humanistyczne formy współpracy, dialogu, prowadzenia biznesu i relacji międzyludzkich. Wspieramy ludzi w poszerzaniu i uzyskiwaniu większej świadomości, a przez to większej wolności osobistej i większej wewnątrzsterowności poprzez branie autorskiej odpowiedzialności w swych decyzjach, wyborach i działaniu.W Śląskim Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt dokładamy starań, by służyć postawie otwartej tolerancji wobec istniejących między nami różnic, które cenimy sobie jako rozmaite barwy tego samego wachlarza życia.
Dobrze wykorzystane różnice są okazją do tworzenia nowego, pełniejszego rozumienia w relacji.Copyright © by Slaskie Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt.

Co konkretnie robimy i oferujemy:

Zajmujemy się uczeniem i rozwojem psychoterapii Gestalt wśród szkół i nurtów humanistycznych. W naszym rozumieniu ta właśnie modalność w psychoterapii najpełniej wspiera procesy, w których ludzie rozwijają świadomość własnego funkcjonowania i która jednocześnie umożliwia nam codzienną pracę zgodną z naszymi osobistymi i zawodowymi wartościami.

Poprzez wyspecjalizowane szkolenia uczymy jak pracować z innymi ludźmi i jak zwiększać swoją skuteczność w relacji pomagania. Czerpiemy ze spuścizny i współczesnych osiągnięć psychoterapii Gestalt, metod pracy z uważnością, postrzeganiem, kierowaniem uwagi i umysłem znanej obecnie szeroko pod nazwą mindfulness, różnych szkół pracy z ciałem (bodywork), oraz innych sprawdzonych naukowo nurtów i metod pracy, o ile nastawione są na rozwój i wzrost ludzkiej świadomości.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top