Rekrutacja

Rozpoczęliśmy rekrutację na VIII edycję Studium Terapii Gestalt. Trening rozpoczynający naukę zaplanowany został na 2-4 lutego 2024 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Studium Terapii Gestalt”

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top